สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4
สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรม แมนดาริน กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 230 ท่าน
     
s-2

คุณโกมล บัวเกตุ
ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการฯ

seminar-2

พิธีมอบโล่ที่ระลึกให้แก่สถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการฯ

   
seminar-3

เสวนาผลการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ

seminar-4

ถาม-ตอบ จากผู้เข้าร่วมสัมมนา

   
seminar-3

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมนา

seminar-4

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมนา

   
seminar-3

บูทจัดแสดงจากสถานประกอบการ

seminar-4

บูทจัดแสดงจากสถานประกอบการ

   

 

 
 
 
 
กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9