กิจกรรมของโครงการ
 
กำหนดสัมนาชี้แจงโครงการ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 
 
 

 

 
 
 
 
กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9