สัมมนาโครงการ
 
     
s-2

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแถลงผลการดำเนินโครงการฯ

seminar-2

ผู้ร่วมดำเนินโครงการฯ ถ่ายรูปร่วมกับประธานในพิธี

   
seminar-3

บรรยายโดย คุณสาร์รัฐ ประกอบชาติ

seminar-4

บรรยายโดย คุณกมล ตันพิพัฒน์

   
seminar-3

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมนา

seminar-4

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมนา

   

 

 
 
 
 
กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9
ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2559