การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 

ภายหลังจากการสิ้นสุดการปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 มีสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 20 โครงการ (20 แห่ง)

สรุปใบสมัครเข้าร่วมโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 ณ วันที่ 15 มิถุนายน2559 มีดังนี้

ลำดับ
วันที่รับสมัคร
ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อเทคโนโลยี
(ตามระบุในใบสมัคร)
1
02-6-59
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เครื่องผลิตน้ำโอโซน Biospin
2
09-6-59
 บ.ทีพีบีไอ จก (มหาชน)
Infrared Heater
3
13-6-59
 บ.เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิสเทม จก (สาขาชลบุรี)
Energy Recovery Ventilator
4
13-6-59
 บ.ไซเบอร์แพค จก
การบำบัดและปรับสภาพน้ำด้วยโอโซน
5
13-6-59
 บ.โสสุโก้ เซรามิค จก
Combustion Promotion by FUELTRON
6
14-6-59
 บ.แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จก (มหาชน)
Plasma Annealer HPA-40
7
15-6-59
 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์
เปลี่ยนใบพัด Cooling Tower เป็น FRP /เปลี่ยน Filler Cooling Tower
8
15-6-59
 บ.สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จก.
Infrared Heater
9
15-6-59
 บ.ทีเอช คัลเล่อร์ จก.
Continuous-kneader
10
15-6-59
 บ.โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด์ (ประเทศไทย) จก.
Servo Drive Injection Molding Machine
11
15-6-59
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
เปลี่ยนใบพัด Cooling Tower เป็น FRP/เปลี่ยน Filler Cooling Tower
12
15-6-59
 บ.บี.วี.ซี เจริญทรัพย์ จก.
Organic Ranking Cycle
13
15-6-59
 บ.อมรปิ่นทิพย์ จก.
Once Through Boiler
14
15-6-59
 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ทแอนด์วิลล่า กระบี่
Once Through Boiler
15
15-6-59
 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล กรุงเทพฯ
Energy Recovery Ventilator
16
15-6-59
 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ท สมุย์
Once Through Boiler
17
15-6-59
 อาคารดิออฟฟิคเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เปลี่ยน Cooling Tower ประสิทธิภาพสูง
18
15-6-59
 บ.รอยัลแคนอินดัสทรีส์ จก.
5Plus เพื่อการประหยัดพลังงานในระบบปรับอกากาศ
19
15-6-59
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
เปลี่ยนใบพัด Cooling Tower เป็น FRP/เปลี่ยน Filler Cooling Tower
20
15-6-59
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
Once Through Boiler

 

 
 
 
 
กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9
ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2559