เอกสาร/สื่อเผยแพร่โครงการ ระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4
 
วีดีทัศน์เผยแพร่เทคโนโลยี ระยะที่ 3
วีดีทัศน์เผยแพร่เทคโนโลยี ระยะที่ 4

 

 
 
 
กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9