ติดต่อโครงการ
 

สถานประกอบการสามารถติดต่อขอข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-226-1770, 02-226-4924

ที่ปรึกษาโครงการ : บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
โทร 02-005-1690 ต่อ 705 ติดต่อ คุณกมล ตันพิพัฒน์ ผู้จัดการโครงการ
โทรสาร 02-005-1695
Email : kamolt@bright-ce.com, papatsarat@bright-ce.com

 
 
 
กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9