การพิจารณาเบื้องต้น
 

คณะกรรมการ พพ. ได้พิจารณาข้อมูลการสมัครของแต่ละสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยผลการพิจารณามีสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกฯ ของโครงการ จำนวน 14 แห่ง ดังต่อไปนี้ี้

ลำดับ
ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อเทคโนโลยี
สรุปผล
1
 บ.ทีพีบีไอ จก (มหาชน)
 Infrared Heater
ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น
2
 บ.สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จก.
 Infrared Heater
ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น
3
 บ.แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จก (มหาชน)
 Plasma Annealer HPA-40
ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น
4
 บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก.
 (สาขาชลบุรี)
 Fresh Air Pre-cooling &
 Dehumidification
ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น
5
 บ.บี.วี.ซี เจริญทรัพย์ จก.
 Organic Rankine Cycle
ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น
6
 บ.อมรปิ่นทิพย์ จก.
 Once Through Boiler
ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น
7
 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ท สมุย
 Once Through Boiler
ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น
8
 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ท
 แอนด์วิลล่า กระบี่
 Once Through Boiler
ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น
9
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 Once Through Boiler
ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น
10
 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์
 เปลี่ยนใบพัด Cooling Tower เป็น FRP /
 เปลี่ยน Filler Cooling Tower
ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น
11
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
 เปลี่ยนใบพัด Cooling Tower เป็น FRP /
 เปลี่ยน Filler Cooling Tower
ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น
12
 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 เปลี่ยนใบพัด Cooling Tower เป็น FRP /
 เปลี่ยน Filler Cooling Tower
ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น
13
 บ.ทีเอช คัลเล่อร์ จก.
 Continuous-kneader
ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น
14
 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล กรุงเทพฯ
 Energy Recovery Ventilator
ผ่านคัดเลือกเบื้องต้น
15
 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 เครื่องผลิตน้ำโอโซน Biospin
ไม่ผ่าน
16
 บ.ไซเบอร์แพค จก
 การบำบัดและปรับสภาพน้ำด้วยโอโซน
ไม่ผ่าน
17
 บ.โสสุโก้ เซรามิค จก
 Combustion Promotion by FUELTRON
ไม่ผ่าน
18
 บ.โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด์ (ประเทศไทย) จก.
 Servo Drive Injection Molding Machine
ไม่ผ่าน
19
 อาคารดิออฟฟิคเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 เปลี่ยน Cooling Tower ประสิทธิภาพสูง
ไม่ผ่าน
20
 บ.รอยัลแคนอินดัสทรีส์ จก.
 5Plus เพื่อการประหยัดพลังงาน
 ในระบบปรับอากาศ
ไม่ผ่าน

 

 
 
 
 
กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9
ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2559