การพิจารณาขั้นสุดท้าย
 

คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการประชุมครั้งที่ 1- ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 และวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ตามลำดับ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Project Feasibility Study, PFS) สำหรับแต่ละสถานประกอบการที่ผ่านการ โดยมีเทคโนโลยีที่ผ่านการคัดเลือกขั้นสุดท้ายจำนวน 5 เทคโนโลยี ใน 7 สถานประกอบการ ได้แก่

ลำดับ
ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อเทคโนโลยี
สรุปผล
1
 บ.ทีพีบีไอ จก (มหาชน)
 Infrared Heater
ผ่าน
2
 บ.สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จก.
 Infrared Heater
ผ่าน
3
 บ.แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จก (มหาชน)
 Plasma Annealer HPA-40
ผ่าน
4
 บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก.
 (สาขาชลบุรี)
 Fresh Air Pre-cooling &
 Dehumidification
ผ่าน
5
 บ.บี.วี.ซี เจริญทรัพย์ จก.
 Organic Rankine Cycle
ผ่าน
6
 บ.อมรปิ่นทิพย์ จก.
 Once Through Boiler
ผ่าน
7
 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ท สมุย
 Once Through Boiler
ผ่าน

 

 
 
 
 
กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9
ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2559