ผลการสาธิตเทคโนโลยีฯ ระยะที่ 3

 

ผลตรวจวัดและประเมินผลประหยัดพลังงาน หลังติดตั้งเทคโนโลยี

คณะกรรมการพิจารณาการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้พิจารณาผลการตรวจวัดและประเมินผลประหยัดพลังงานภายหลังการติดตั้งเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับสถานประกอบการ 7 แห่ง 5 เทคโนโลยี โดยสรุปได้ ดังต่อไปนี้

passtable

 

 
 
 
 
กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9
ปรับปรุงล่าสุด 1 เมษายน 2559